Please login or create an account to join the discussion.

Job: Project Manager, Perennial Green Manures Project, Ecodyfi, Mid Wales, UK

Date
ecodyfi

Project Manager for the Perennial Green Manures project. (Part time, roughly 3 day/week until February 2024).

Ecodyfi's Perennial Green Manures project is looking for a self-employed project manager based in Mid Wales. The project is running farmer trials on fertilising crops using the leaves of nitrogen fixing trees.

The role will involve liaising with growers, farmers, landowners and environmental organisations, creating and distributing engaging publicity, organising events, taking part in practical work on farms and keeping the project on-track.

Read more here. Applications are accepted until 30 August 2022.

Welsh speakers especially welcome to apply.

 

Mae Ecodyfi eisiau contractio Rheolwr Prosiect hunangyflogedig rhan amser ar gyfer 'Gwrtaith Gwyrdd Lluosflwydd i liniaru newid hinsawdd ym Miosffer Dyfi'.

Bydd y rôl yn cynnwys cysylltu â thyfwyr, ffermwyr, tirfeddianwyr a sefydliadau amgylcheddol, creu a dosbarthu cyhoeddusrwydd deniadol, trefnu digwyddiadau, cymryd rhan mewn gwaith ymarferol ar ffermydd a chadw'r prosiect ar y trywydd iawn.

Gweler  https://www.biosfferdyfi.cymru/prosiect-tail-gwyrdd-lluosflwydd